Svenska Aerogels produkt Quartzene® är en vidareutveckling av det högintressanta materialet aerogel. Bolaget har lämnat utvecklingsstadiet och fokuserar fullt ut på kommersialisering som nästa steg.

Svenska Aerogel Holding AB har funnits sedan år 2000 som ett utvecklingsbolag kring materialet aerogel. Efter ett antal år av utveckling har bolaget nu en färdig produkt att sälja. Produkten Quartzene® har avsevärt bättre egenskaper än tidigare aerogeler på marknaden samt till ett väsentligt lägre pris. Då bolaget fortfarande är litet fokuserar de på tre affärsområden.  Det viktigaste och där fokus ligger främst är affärsområde färg & ytskikt. Det är inom detta område som den mesta av omsättningen förväntas komma under de närmaste åren. Det andra två termisk isolering och filtrering har även de en stor potential men de ligger längre fram i tiden och är fortfarande delvis under utveckling.

Bolaget har cirka 200 projekt med kunder på olika nivåer storleksmässigt. I dessa projekt utvärderar kunder produkten ur alla synvinklar. Förhoppningen är att många av dessa kommer att rendera i order. Tidsaspekten är förstås svår att bedöma. Men de större aktörerna tar oftast längre tid på sig att bestämma sig då deras produktcykler oftast också är längre.

Vi tror att produkten är kommersiellt bärkraftig men är något osäkra på tidslinjen och hur fort order kan materialiseras. Vi har i vårt BAS scenario räknat med att produktionskapaciteten ökar under 2019 och ytterligare under 2020. Försäljningen följer samma scenario med en viss omsättning 2019 baserat på några mindre order och någon större mot slutet av året. Med tanke på kostnadsläget räknar vi även med att bolaget behöver göra en emission mot slutet av 2019 för att kunna finansiera tillväxten framöver. Detta baserat på våra omsättningsprognoser.

I vårt bas-scenario får vi ett DCF baserat värde på 5,6 kronor (justerat för emission). I våra alternativa scenarion Bull och Bear får vi ett aktievärde på 11,3 och 2,4 kronor. (även där justerat för emission).

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Documents