News

Lägesrapport ang COVID-19

”Mars 2020 – Vi är rustade, förberedda in i minsta detalj och vi var förväntansfulla inför vårens kundaktiviteter i USA och Europa . Nu planerar vi om och när situationen har stabiliserat sig kommer våra förberedelser inte att ha varit förgäves” Vd Tor Einar Norbakk ger en lägesrapport från verksamheten.

Coronaviruset, COVID-19, sprids över världen och vi tar vårt ansvar för att värna om både våra kunders och vår egen verksamhet. Mässorna och kundbesöken får vänta och när de öppnar igen är vi på plats. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att stoppa spridningen av detta virus. Vi har tagit fram restriktioner och guidelines för bl a våra resor, möten och externa kontakter och vi fortsätter följa utvecklingen och rekommendationer från myndigheter för att snabbt kunna anpassa oss.

Vi som jobbar i Svenska Aerogel och de kunder/partners vi varit i kontakt med är i dagsläget lindrigt drabbade av Corona, vilket ger oss möjlighet att identifiera, prioritera och strukturera de åtgärder som är viktigast och genomförbara för oss i den situation vi befinner oss i.  Målet är, som alltid, att ge stöd till våra kunder och återförsäljare så att de lyckas i sitt arbete med att ta nya produkter med Quartzene till marknaden. I skrivandets stund konstaterar vi glädjande nog att verksamheten fortsätter i stort sett som vanligt med försäljning,  produktutveckling hos våra kunder och optimering av utrustning i den nya fabriken.  Vi nyttjar tekniska lösningar och uppmuntrar kreativitet för att fortsätta driva projekt och lösningar framåt. De förberedelser vi gjort inför vårens aktiviteter kommer inte att vara förgäves.

Den lyckade emissionen som avslutades tidigare i år säkrade bolagets kassa för den fortsatta expansionen fram till kassaflödesneutralitet. Vi fick återigen bevis på att vi har ett starkt förtroende från investerare att fortsätta utveckla Svenska Aerogel till en marknadsdriven industri.  Ett förtroende som vi även fortsättningsvis förvaltar med största respekt.  Vi utvärderar olika riktade stöd som myndigheter erbjuder oss som bolag och anpassar verksamheten på bästa sätt för att tillvarata både våra kunders, anställda och bolagets bästa.

Att vi, liksom övriga världen,  indirekt kommer att påverkas av Coronas framfart är helt klart. Vi vet förstås inte till viken grad eller vilka effekter det kommer att få över tid men vi är fast beslutna att fortsätta framåt. Svenska Aerogel har en fantastiskt produkt -Quartzene® – som erbjuder betydelsefulla lösningar för många olika industrier och olika tillämpningar. Världen kommer att fortsätta fokusera på en hållbar utveckling med material som väger mindre, klarar högre temperaturer, isolerar och sparar energi- och materialförbrukning. Arbetet fortsätter, Corona kommer att bekämpas och vi kommer att vara beredda när situationen stabiliserat sig.