Valberedning 2018

På Årsstämman 2018 beslutades att inrätta en valberedning och en valberedningsinstruktion för Svenska Aerogel Holding AB.

Till valberedningens ordförande valdes representant för bolagets största ägare, Nordenhed Invest, Susanne Sandler.

Till ordinarie ledamot i valberedningen valdes representant för bolagets andra största ägare, Christer Sjöström.

Till ordinarie ledamot i valberedningen valdes representant för bolagets tredje största ägare Eje Näslund, Esbjörn Näslund.