Extraordinary general meeting 2024

Aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026–8032 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 januari 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Strömmavägen 2, 803 09 Gävle. Inregistrering börjar kl. 09.30.