Annual general meeting 2023

Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr. 559026-8032 (“Bolaget”), håller årsstämma fredagen den 2 juni 2023 kl. 10.00 i Pelarsalen, Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, 803 11 Gävle. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Information om anmälan finns i kallelsen nedan.