Sedan mitten av 2022 har Svenska Aerogel haft ett samarbetsavtal med en världsledande producent inom processindustrin i syfte att optimera användningen av Quartzene[®] i kundens produkt. Nu har en tredjedel av projektet slutförts med mycket goda resultat, och därmed är en viktig första milstolpe nådd för Svenska Aerogel.

Avtalet mellan Svenska Aerogel och kunden avser en finansiering med en gemensam utvecklingsplan. Utvecklingsplanen består av totalt tre arbetspaket, där det första nu är avslutat. Svenska Aerogel är redan i gång med det andra arbetspaketet. Därefter har kunden rätt att påkalla sin option för det tredje arbetspaketet.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel:

– Kunden är mycket nöjd med framstegen i samarbetet så här långt. Innehållet i projektet stämmer överens med företagets övergripande utveckling, då det förbättrar vår konkurrenskraft.

 

Mer om samarbetsavtalet

Genom möjligheten att optimera Quartzene® för kundens produkt, kommer den att kunna tillgodose sitt behov av produktion för fortsatt expansion på världsmarknaden. Svenska Aerogels unika och hållbara produktionsprocess samt bolagets geografiska läge i Europa har varit grundläggande anledningar till kundens val av samarbetspartner.

Svenska Aerogel förpliktar sig att leverera 30 årston Quartzene® under pilotfasen. Då volymerna förväntas öka under expansionsfasen har parterna för avsikt att producera Quartzene® på plats hos kunden med Svenska Aerogels modullösning. Vd Tor Einar Norbakk har tidigare refererat till samarbetsavtalet som ett av de viktigaste kommersialiseringsstegen i Svenska Aerogels historia.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-02-10