I december ökade vd Tor Einar Norbakk och flera av styrelsens medlemmar sina innehav i Svenska Aerogel Holding AB (publ). Sammanlagt investerade de i 1 295 346 units (BTU) enligt villkoren i emissionen som avslutades 10 december 2021. Utanför emissionen köpte styrelsens ordförande ytterligare 100 000 aktier, vilket meddelades i december.

Medlemmar i Svenska Aerogel Holding AB:s styrelse och bolagets vd fortsätter att investera i bolaget. En av de största ägarna Jim Wennerlid ökade sitt innehav i bolaget med 699 722 units (BTU) . Efter omvandling till aktier och teckningsoptioner äger Jim Wennerlid 5 102 888 aktier och1 399 444 teckningsoptioner.

Vd Tor Einar Norbakk investerar i ytterligare 544 624 unit (BTU) och äger därmed efter omvandling till aktier och teckningsoptioner 3 900 466 aktier och 1 739 248 teckningsoptioner.  

Även Mårten Hellberg och Chatarina Schneider från styrelsen och bolagets cfo Olof Esgård utökade sina innehav i  Svenska Aerogel Holding i december.  

Teckningskursen var 1,88 SEK per unit, motsvarandes 0,47 SEK per aktie. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningsoptionerna är värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. TO4 ger innehavaren rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel till ett rabatterat pris i mars 2022. TO5 ger innehavaren rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel till ett rabatterat pris i oktober 2022.

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2022-01-21