Quartzene® blir alltmer efterfrågat för användning i cool roof-applikationer, särskilt av aktörer i södra Europa. Svenska Aerogels senaste order exemplifierar detta. Ordern på 500 kg Quartzene® skickades nyligen i väg till franska distributören Novcoat. Novcoat kommer i sin tur att distribuera materialet till bolaget Renovcoat för användning i cool roof-lösningar.

  

En bild som visar text, inomhus, transport

Automatiskt genererad beskrivning

 

Renovcoat säljer såväl antikondenserande färg som cool roof-färg innehållandes Quartzene® på den franska och afrikanska marknaden. Materialet från denna order kommer således att användas i den sistnämnda applikationen. Cool roof-färger kan appliceras på hustak för att reflektera bort solstrålar och därmed minska den värme som byggnaden absorberar. I varma länder kan detta resultera i en minskad energianvändning, med lägre energikostnader som följd. Cool roof-produkter skapar även en hälsosammare inomhus miljö för människor, djur och livsmedel.  

 

Då Quartzene® har utmärkta isolerande egenskaper och ett högt SRI-index (solar reflectance index), är materialet en avgörande tillsats i cool roof-applikationer. Detta har lett till återkommande ordrar på Quartzene® för denna typ av produkter.

Mer information om hur Renovcoats cool roof-färg fungerar finns här.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-10-26