Svenska Aerogel Holding AB har ingått avtal med 4 nya distributörer för att öka försäljningen och närvaron på marknaden.

I enlighet med Svenska Aerogels affärsplan för att öka försäljningen av Quartzene på den globala marknaden har avtal ingåtts med ytterligare 4 distributörer i Europa och Asien. Samarbeten söks och utvärderas kontinuerligt för att etablera närvaro i marknader där Quartzene skapar störst kundvärde och förutsättningar finns för en snabb kommersialisering.

Fyra nya samarbeten är nu formaliserade med följande aktörer:

Krahn Italia S.p.A. och Krahn Chemie Polska. Båda bolagen Ingår i KRAHN Group som startade redan 1909. Krahn har ett omfattande kundnätverk i Europa med ledande tillverkare av bl a färg&ytskiktsprodukter, lim, och tätningsmedel.

Jacobson Agencies Ltd, Israel. Distributör av speciella råmaterial till bl a tillverkande industrier inom färg&ytskikt. Jacobson Agencies Ltd har varit verksamma sedan 1984.  

Mavi Kimyasal, Turkiet. Specialicerat på basråmaterial för t ex färg&ytskikt, lim, gummi samt lösningar för jordbruks-textil- och pappersindustrier. Mavi Kimyasal har 40 år i branschen.

Genom dessa samarbeten får Svenska Aerogel tillgång till distributörernas nätverk av kunder, försäljningsorganisationer, laboratorier och expertiskunskap. Det är en del av Svenska Aerogels strategi för att Quartzene ska nå tillverkande industrier som söker hållbara lösningar.

Marco Mayor, försäljningschef: “Jag är mycket positiv till den entusiasm och den tilltro dessa nya partners visar för Quartzene. Distributörerna är vår förlängda arm till marknaderna och erbjuder kompetens och service som bidrar till framgång för våra kunder och för oss.”

För ytterligare information: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® – Next generation aerogel för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq Firsth North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. Gävle 16 mars 2021.

Documents