Inför årsstämman den 28 maj 2021 förslår valberedningen för Svenska Aerogel Holding AB att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter. Styrelseledamöterna Angelica Adamski och Erik Olsson har avböjt omval och valberedningen föreslår därför nyval av Petra Einarsson och Jim Wennerlid samt att omval ska ske av styrelseledamöterna Mårten Hellberg och Chatarina Schneider. Valberedningen föreslår också att Per Nordberg omväljs till styrelsens ordförande.

Petra Einarsson är född 1967 och har en kandidatexamen i företagsekonomi. Petra har varit vd och koncernchef på BillerudKorsnäs och har mer än 20 års erfarenhet från Sandvik i olika chefsbefattningar däribland affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology och medlem i Sandvik ABs koncernledning. Petra är idag styrelseledamot i SSAB, sedan 2014, och Alimak Group, sedan 2020. Med sig har hon även erfarenheter från att ha varit ordförande för Industriarbetsgivarna, vice ordförande på Jernkontoret och medlem i verksamhetsstyrelsen på Svenskt Näringsliv.

”Jag ser ivrigt fram mot att få vara delaktig i att förverkliga den potential som jag tror finns i Svenska Aerogel från ett såväl hållbarhets- som lönsamhetsperspektiv, och jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från svensk basindustri.”

Jim Wennerlid är född 1973 och har en master i internationell marknadsföring och en kandidatexamen i Informatik. Jim är Franchise Controller Johnson & Johnson och investerare. De senaste 15 åren har Jim Wennerlid arbetat i olika strategiska och operativa ledarroller inom Johnson & Johnson. Jim har varit ansvarig för flertalet kommersiella start-ups, turn-arounds och expansioner och varit stationerad i fem olika länder på tre kontinenter. Tidigare erfarenhet från Tetra Pak.

Jag har ett starkt intresse och stort förtroende för Svenska Aerogel och den potential som Quartzene innebär, att kunna minska vårt klimatavtryck och skapa en hållbar värld. Företaget går från klarhet till klarhet och jag ser fram emot att bidra på denna resa. Jag hoppas att främst kunna bidra med min internationella erfarenhet inom strategi, intern kontrollstyrning och hantering av företag i olika stadier av livscykeln. ”

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på aerogel.se

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Valberedningen kan nås via mail: valberedningen@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.  Gävle 17 mars 2021.

Documents