I enlighet med valberedningens instruktion valde årsstämman Suzanne Sandler, Christer Sjöström och Peter Norberg till valberedning. På valberedningens första konstituerande möte valde Christer Sjöström att avgå och Jim Wennerlid valdes till ny ledamot.

I valberedningen inför Svenska Aerogels årsstämma 2021 ingår:

  • Suzanne Sandler
  • Peter Norberg
  • Jim Wennerlid

Årsstämman är planerad att hållas den 28 maj 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via mejl till valberedningen@aerogel.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Suzanne Sandler, valberedningens ordförande 073 535 6635
Per Nordberg, styrelsens ordförande 070 234 0095

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.  Gävle 13 oktober 2020.