Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med Svenska Aerogels företrädesemission av units, som offentliggjordes den 1 november 2021. Totalt nyttjades Teckningsoptioner motsvarande cirka 81 procent av totala antalet emitterade Teckningsoptioner, för teckning av 18 824 157 aktier till en teckningskurs om 0,117 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.

I samband med Bolagets företrädesemission av units, som offentliggjordes den 1 november 2021, emitterades 20 108 484 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigade till teckning av 1,15 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,117 SEK per aktie under perioden från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022. Totalt nyttjades 16 368 832 Teckningsoptioner för teckning av 18 824 157 aktier, innebärande att cirka 81 procent av totala antalet emitterade Teckningsoptioner nyttjades för teckning av aktier, vilket tillför Svenska Aerogel cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.

Aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 941 207,85 SEK, från 18 950 040,4 SEK, till 19 891 248,25 SEK. Antalet aktier ökar med 18 824 157 aktier, från 379 000 808 aktier till 397 824 965 aktier. För befintliga ägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 4,73 procent.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-10-31