Två av Svenska Aerogels nyckelkunder har nyligen introducerat produkter med bolagets material Quartzene[®]. Dessutom har flera andra kunder rört sig framåt i affärsutvecklingsprocessen och inlett nya faser. Dessa och många fler framsteg lyfter Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk då han uppdaterar om affärsläget för bolaget.

 

I år fokuserar Svenska Aerogel på sex viktiga nyckelkunder. Det handlar om bolag som Svenska Aerogel ser särskilt stor potential i och som bedöms kunna komma in i kommersiell fas snabbt.

 

Nu har två av nyckelkunderna introducerat produkter med Quartzene® på olika branschmässor. En av nyckelkunderna är en stor aktör inom segmentet Processindustri. Svenska Aerogel har tidigare berättat att detta bolag testat den produkt som nu introducerats och som innehåller en specialanpassad variant av Quartzene®. Den andra nyckelkunden är en nordamerikansk producent av batterisäkerhetslösningar inom segmentet Transport. Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk berättar om samarbetena:

 

”Introduktionerna är tydliga bevis på att dessa bolag tror på produkterna med vårt material. Processindustrikunden ska nu gå vidare med att sälja produkten till sina kunder. Producenten inom Transport är klar med sina interna tester av produkten. Nu görs tester hos en stor OEM-biltillverkare för att anpassa lösningen till deras batterier.”

 

Svenska Aerogel ser även stora framsteg med resterande nyckelkunder. Bolaget har haft ett samarbetsavtal med en världsledande producent inom processindustrin sedan cirka ett år tillbaka. I detta utvecklingsprojekt har nu två av tre arbetspaket slutförts. Svenska Aerogel kommer att fortsätta arbetet med att optimera sitt material för kundens produkt under hösten. I höst kommer även en stor kund inom Bygg & Fastighet göra sin andra provkörning med Quartzene®. Denna kund har investerat i ny utrustning för att dosera in Quartzene® i sin produkt.

 

Utrustning som kund har investerat i för att tillsätta Quartzene® i sin produkt.

 

Gällande bolagets övriga kundläge berättar Tor Einar Norbakk:

”The Battery Show i Stuttgart ledde till nya stora leads inom Transport. Vi ser alltmer potential och intresse i det segmentet. Två kunder inom Transport har nyligen förflyttat sig från produktutvecklingsfasen vidare in i pilotfasen. Vi tror starkt på dessa två kundsamarbeten då de har utvecklats snabbt med goda resultat.”

 

Svenska Aerogels affärsutvecklingsmodell.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-07-21