Svenska Aerogel meddelade igår att bolaget avser att genomföra en nyemission om 35 MSEK, garanterad till 100%. Bolagets vd Tor Einar Norbakk kommenterar kapitalanskaffningen och dess innebörd för bolaget.   

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel:

Det är nu som de större bolagen verkligen har fått fart i sin produktutveckling med Quartzene och går vidare till nästa fas ”scale-up.” Vår tillväxtstrategi att erbjuda bästa möjliga stöd till våra kunder i deras utvecklingsarbete är framgångsrik och den ska fortsätta. 

Svenska Aerogels investering i fabriken i Gävle är unik och designad för att hantera industriella volymer. Den färdigställdes i ett tidigt skede i syfte att skapa förutsättningar för att större kunder ska börja utveckla nya produkter med Quartzene.  En viktig del i bolagets strategi är att erbjuda applikationsstöd i hela processen. I höst har flera större kunders utvecklingsarbete avslutats med lyckade resultat. Nu arbetar bolaget tillsammans med kunderna för att få dem igenom scale-up fasen så att de kan börja introducera sina produkter på marknaden.   Samtidigt ökar bolaget insatserna inom försäljning och marknadsföring.

(läs mer om Affärsutvecklingsprocessen )

Se videointervjun med vd Tor Einar Norbakk där han kommenterar följande:  

– Motivet till emissionen

– Affärsläget just nu

– Hur ser konkurrensen ut?

– Vad är hållbarhet för Svenska Aerogel?

– Varför ska man investera i Svenska Aerogel  – och kommer Vd, som en av de största ägarna,  att fortsätta investera i bolaget?

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Videointervjun finns att se på Svenska Aerogels hemsida:  https://www.aerogel.se/investerare-media/intressant-om-oss/vd-intervju-emission-och-affarslaget/

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se  Gävle 2021-11-03