Quartzene i färg&ytskikt är ett av Svenska Aerogels fokusområden och flera projekt har börjat generera färdiga produkter med Quartzene på marknaden. Parallellt med detta visar nu Svenska Aerogel ytterligare ett användningsområde för Quartzene. Teknisk textil med Quartzene – QuarInTex.

Quartzene är uppmärksammat för den effektiva isolerande egenskap som materialet ger som tillsats i en produkt. Svenska Aerogel samarbetar nu med en av Europas största textiltillverkare för att utveckla en tillverkningsprocess som möjliggör integration av Quartzene i en mängd olika vävda textilier för att producera textilbaserade värmeisoleringsmaterial och tyger.

I konsortieavtalet ingår Sun Tekstil, en av Europas största tillverkare i textilindustrin, som tar fram kollektioner och tillverkar kläder till några av världens mest populära modemärken. De arbetar utöver konfektionsindustrin med militära textilier, fordonstextilier, arbetskläder och medicinska textilier.

Projektet drivs som ett konsortium där även en ledande färgtillverkare, DYO Boya Fab, deltar med syfte att marknadsföra ett helt nytt miljövänligt bindemedel till den tekniska textilmarknaden. Företaget driver exporthandel i ett fyrtiotal länder.

Tekniskt Textil betyder att funktionen står i centrum. Och med Quartzene som tillsats får vi en textil som är isolerande mot värme och kyla. Det har stor betydelse för bl a byggnadskonstruktion och fordonsindustri där en textil kan ersätta betydligt mer utrymmeskrävande material. Även från konfektionsindustrin är intresset stort. Många yrkeskläder kräver starkt isolerande skydd men även kläder och utrustning som används i extrema väderförhållanden.

Projektet finansieras delvis genom Eurostar-eureka där Vinnova står för den svenska delen med ca 2,5 MSEK fördelat på projektets löptid 30 månader. De båda andra parterna i avtalet är turkiska bolag. Svenska Aerogel koordinerar hela projektet.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Documents