Svenska Aerogel AB – listat på First North – utökar användningsområdet av bolagets egenutvecklade aerogelvariant – Quartzene®- för färg&ytskikts-produkter och utvecklar en färglösning som skyddar mot brand. Färgen riktar sig bland annat mot byggnadssektorn. Utvecklingsarbetet inleds under hösten, delfinansieras av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och engagerar utöver Svenska Aerogel två RISE-institut (Research Institutes of Sweden) samt Linnéuniversitetet.

Projektet utvärderar om Quartzene® med sin goda termiska isoleringsförmåga kan skapa en ny sorts
brandskyddande färg för trä, som minskar risken för att eld sprider sig. Det som på fackspråk kallas för ”reaction-tofire”-
egenskaper. I dag på marknaden saknas en lösning för synligt trä utomhus som behöver högsta möjliga
brandskyddsklassning. Den här sortens färg väntas får ökad betydelse inte minst inom byggnadsbranschen där allt
mer trä används i uppförandet av byggnader, vilket också innebär en ökad risk för brand.

– Då storskaligt träbyggande ökar har ett lyckat projektresultat stor potential att ytterligare påskynda omställning
till en bioekonomi då ansökan adresserar en nyckelfråga för trähus, säger Vinnova i sitt beslut att bidra med
500 000 kronor i utvecklingsbidrag.

Svenska Aerogel har utvecklat patenterade metoder som gör det kommersiellt lönsamt att tillverka den
egenutvecklade Quartzene® som nu används för bland annat färg&ytskiktsprodukter med hög prestanda.
– Vi har på kort tid etablerat oss på marknaden för högpresterande färg- och ytskikt. Därför är det ett naturligt steg
att ta fram en färg som använder Quartzene®s förmåga att isolera och stå emot även brand och höga
temperaturer, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel, och fortsätter:
– Våra partners inom den globala färgindustrin har uttryckt ett betydande intresse för den här typen av färg. Jag
räknar med att vi ska ha tagit fram en lösning under 2018 som vi kan börja sälja.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42
anders.lundstrom@aerogel.se

Svenska Aerogel är ett svenskt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar
Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett
material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har
utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i
nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel
introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av vd Anders Lundström för offentliggörande den18 sept 2017 kl 08.00 CET

Documents