I en videointervju på Svenska Aerogels hemsida (www.aerogel.se) kommenterar bolagets vd Tor Einar Norbakk det rådande affärsläget. Där besvarar han frågor från aktieägarna, bl.a. om bolagets patentsituation. Dessutom beskriver han hur flera viktiga potentiella kunder rör sig framåt i affärsutvecklingen, vilket bekräftar att bolagets affärsutvecklingsmodell stämmer.

  

Svenska Aerogels affärsutvecklingsmodell

Svenska Aerogels affärsutvecklingsmodell.

 

En potentiell kund som Tor Einar Norbakk berättar om är verksam inom segmentet Bygg & Fastighet och befinner sig i pilotfasen. Detta företag kommer att genomföra provkörningar med en väsentlig mängd Quartzene® under hösten 2022. Flera kilometer av kundens produkt kommer då att tillverkas i deras fabrik. Provkörningarna ska verifiera att det recept och den metod som utvecklats under produktutvecklingsfasen också är applicerbara i produktionen. Tor Einar berättar:

Vi har höga förväntningar på det här; det är den största kunden som vi har jobbat med under alla de år som vi har funnits.

 

Ta reda på mer om bolagets kunder och affärsläget genom att se videointervjun:

https://www.aerogel.se/investerare-media/intressant-om-oss/affarslaget-juli-2022/

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

 

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

 

Gävle 2022-07-07