Svenska Aerogel intensifierar nu sitt fokus på transportindustrin – detta uppger vd Tor Einar Norbakk då han ger en ny affärslägesuppdatering. Bolaget har just nu flera pågående kundprojekt inom batterisäkerhet för elfordon, vilket återspeglas i Svenska Aerogels kundsegmenteringsstrategi framöver. Tor Einar Norbakk uppdaterar även om flera nyckelkunder, varav en som nyligen introducerat en produkt med Quartzene[®] och som förbereder för lansering.

 

Svenska Aerogel har beslutat att fokusera på tre primära kundsegment framöver: Bygg & Fastighet, Processindustri och Transport. Fokuset på endast tre segment gör det möjligt för bolaget att ytterligare intensifiera sina insatser inom dessa branscher, där Svenska Aerogel har sina mest utvecklade och mogna kundprojekt. Detta beslut kommer också att stärka marknadsintroduktionernas framstegstakt för kunder inom dessa segment. Pågående projekt inom pappersmassaindustrin kommer att fortsätta.

 

Transportindustrin kommer att prioriteras ytterligare på grund av segmentets snabba nuvarande tillväxt. Svenska Aerogel har flera olika kundprojekt inom skydd mot termisk rusning och brandskydd i elfordon. Termisk rusning är en farlig kedjereaktion som kan leda till batteriantändning eller till och med explosion. Produkter som förstärkts med Quartzene® kan förhindra spridning vid termisk rusning, sakta ned förloppet vid antändning och på så sätt öka batterisäkerheten.

 

”Vår produkt kan göra en avgörande skillnad för batterisäkerheten i elbilar”, säger Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel. ”Risken för termisk rusning är ett stort aktuellt problem för tillverkare av batterier för elfordon. Vi på Svenska Aerogel har produkten, kunskapen och kapaciteten för att hjälpa till att lösa detta problem.“

 

Två av Svenska Aerogels sex nyckelkunder tillhör Transportsegmentet. En av dessa, en nordamerikansk producent av batterisäkerhetslösningar, har nu projekt med flera stora globala fordonstillverkare om sin nyligen introducerade produkt som innehåller Quartzene®.

 

Tor Einar Norbakk uppdaterar också om Svenska Aerogels andra nyckelkunder. Bolagets nya nyckelkund är en producent inom processindustrin, men dess ytbehandlingsapplikation kan användas inom både Transportsegmentet och Bygg & Fastighet.

”Kunden har nu introducerat produkten med Quartzene® till ett urval av sina egna kunder. Produktlanseringen är planerad till Q1 2024.”

 

Tidigare i år investerade en nyckelkund inom Bygg & Fastighet i sin anläggning för att kunna integrera Quartzene® i fullskalig produktion. Svenska Aerogel har nu skickat materialet för kundens andra testkörning med Quartzene®, som kommer att slutföras inom en snar framtid.

 

Slutligen uppdaterar Tor Einar Norbakk om de statiska havstester som nyligen slutfördes i Florida, USA med båtbottenfärg som innehåller Svenska Aerogels produkt SeaQare®. En färgformulering som innehåller SeaQare® och 1,35 % koppar testades samtidigt som en internationell, marknadsledande båtbottenfärg som innehåller 42 % koppar. Testresultaten visade att färgformuleringen med SeaQare® visade mycket bra effekt i jämförelse med den marknadsledande färgen.

”Det här är fantastiska resultat som visar att SeaQare® bibehåller hög prestanda – trots att produkten har ett mycket lågt kopparinnehåll och är en miljövänligare lösning för båtbottenfärgsbranschen.”

 

Läs mer om det amerikanska havstestet här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-10-23