Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har tecknat avtal med Chemtech Speciality India pvt Ltd – en av indiens ledande värdeskapande återförsäljare av färg- och ytskiktsprodukter. Överenskommelsen innebär att Chemtech ska utveckla nya färg- och ytskiktsprodukter baserade på Svenska Aerogels material Quartzene® tillsammans med indiens största färg och ytskiktstillverkare.   

Svenska Aerogel marknadsför Quartzene®, som är en utveckling av supermaterialet aerogel. Quartzene® har extremt bra isolerande egenskaper och även effektiva möjligheter till rening genom filtrering. Med Quartzene® har Svenska Aerogel kraftigt förbättrat relationen mellan pris och prestanda jämfört med andra aerogel-produkter, vilket gjort att priset i stort sett halverats utan att minska i prestanda.

Chemtech har en stark position på marknaden där de samarbetar med Indiens största färgproducenter.

Överenskommelsen med Chemtech ger oss möjligheten att snabbt få ett rejält fotfäste på den indiska marknaden, som är en av världens största marknader för färg och ytskiktsprodukter. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda prisvärda produkter med isolerande egenskaper, något som i dag saknas och efterfrågas på den indiska marknaden, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, CEO Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42

anders.lundstrom@aerogel.se

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av vd Anders Lundström för offentliggörande den 29 sept 2017 kl 08.00 CET.

  

  

Documents