Svenska Aerogel har valt NOVCOAT som distributör för det egna materialet Quartzene®. Avtalet omfattar marknadsföring, försäljning och distribution av Quartzene® i Central- och Sydeuropa. Svenska Aerogel har nyligen tecknat ett motsvarande avtal för Norden och Baltikum genom IMCD. 

NOVCOAT har lång erfarenhet av marknadsföring, försäljning och distribution av bl a specialkemikalier och de är mycket kompetenta både tekniskt och kommersiellt. Företagets bas finns i Frejus, Frankrike och därifrån har de lyckats bygga upp en gedigen kundbas i Central- och Sydeuropa där Quartzene® nu kommer att introduceras.

”Svenska Aerogel har ett unikt material med stor teknisk och ekonomisk potential. Det finns en stor efterfrågan i Europa på en råvara som har de egenskaper som vi kan hitta i Quartzene®. Jag ser verkligen fram emot att kunna erbjuda Quartzene® till våra kunder och det ör ett välkommet tillskott för vår verksamhet. Svenska Aerogel är ett spännande företag och jag ser mycket positivt på vårt kommande samarbete.” Pierre Chevalier, President NOVCOAT.

”NOVCOAT är ett väletablerat företag med starkt säljfokus som ger oss ytterligare en plattform för att nå vår marknad, den här gången i delar av Europa. De har den högteknologiska och kommersiella kunskap som krävs och vi har förtroende för att de kan representera Svenska Aerogel på ett bra sätt.  För oss är det viktigt att få samarbeta med professionella team som befinner sig på samma plats som våra kunder. Det hjälper oss att förstå kundernas speciella behov och deras processer”.  Anders Lundström, VD Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand Isolering, Färg & ytskikt samt Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel har nyligen introducerats på Nasdaq First North. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel. 

Documents