Avtalet innebär att Svenska Aerogel med sitt material Quartzene® nu kommer att marknadsföras genom VESTA Intracon bv för kunder i Centraleuropa. Marknadsföringen startar omgående. Svenska Aerogel har nyligen tecknat liknande avtal för de franskspråkiga länderna, södra delarna av Europa samt Norden och Baltikum

Vesta Intracon är en värdeskapande återförsäljare som specialiserat sig på kemikalier. De har en hög teknisk kompetens och lång erfarenhet som tillsammans med ett omfattande kundnätverk ger Svenska Aerogel ytterligare en stark kommersiell ingång till de nyckelmarknader som definierats. Vesta Intracon och Svenska Aerogel kommer att arbeta i nära samarbete för att kunna hjälpa varandra och kommande partners. Samarbetet omfattar ett komplett servicepaket med produktkvalitet, logistiskt stöd, konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser från Vestas lokala lagringsanläggningar i Europa.

”Svenska Aerogel har ett unikt material med hög teknisk och ekonomisk potential. Det finns en stor efterfrågan i Europa för ett material med de egenskaper som finns i Quartzene® och vi har redan noterat stora möjligheter på den europeiska marknaden. Detta är ett bra komplement till våra produkter och jag ser verkligen fram emot att erbjuda Quartzene® till våra kunder. Harry Kleinsmit, CEO Vesta Intracon bv

“Det här avtalet bidrar till att vi ytterligare förstärker vårt säljfokus mot våra marknader i Centraleuropa. Vi får ta del av Vesta Intracons stora nätverk av kunder. De har dessutom en högteknologisk och långsiktig kommersiell kompetens som krävs för att lyckas etablera bra kundrelationer för framtiden. Vi är övertygade om att de kommer att representera Svenska Aerogel på ett positivt sätt. Anders Lundström, CEO Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel har nyligen introducerats på Nasdaq First North. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Documents