En order på närmare 2,2 ton Quartzene[®] skickades nyligen till en återkommande kund i Europa. Jämfört med kundens tidigare ordrar är detta en storleksökning på närmare 50 %. Svenska Aerogel ser att orderutvecklingen hos denna kund sker enligt förväntan för en kund som befinner sig i expansionsfasen. Fallet är ett tydligt exempel på att Svenska Aerogels långsiktiga arbete med att skapa värde genom hela kundresan ger resultat.

 

En bild som visar inomhus, sängkläder

Automatiskt genererad beskrivning

 

Kunden som tillhör segmentet Bygg & Fastighet lägger sin största order någonsin, trots att marknaden i Europa är utmanande till följd av det rådande världsläget. Detta är ett bevis på att Quartzene®, som bidrar till mer hållbara och energieffektiva slutprodukter, är efterfrågat.

  

Joakim Wanner, försäljningschef på Svenska Aerogel:

– Vi är väldigt glada att kunden är nöjd med vårt material och därmed önskar större volymer. Att våra affärer med kunden gått från ramp up-fas till expansionsfas under det senaste året visar på ett framgångsrikt samarbete. Materialet från ordern kommer att användas i energibesparande ytbehandling, vilket är i linje med vårt fokus på hållbara applikationer.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-04-05