Svenska Aerogel har nått en viktig milstolpe med sin partner i Asien, Rayoung. Efter framgångsrikt arbete med att använda egenskaperna med Quartzene[®] har Rayoung drivit två nya kundprojekt in i nästa fas, vilket nu har resulterat i en containerorder på cirka 1,4 ton Quartzene[®]. Denna beställning markerar en spännande utveckling i samarbetet.

 

En bild som visar klädsel, person, maskin, person

Automatiskt genererad beskrivning

 

Den beställda containern innehåller cirka 1,4 ton Quartzene®, varav 1,2 ton är avsett för ett kundprojekt i bygg- och fastighetsindustrin. Eftersom materialet för detta kundprojekt är av Svenska Aerogels produkttyp med lägst densitet, fyller dessa 1,2 ton nästan hela utrymmet i en container. Resterande material, som är av hydrofob kvalitet, ska användas till ett projekt inom processindustrin. Båda kundprojekten fokuserar på termisk isolering, ett område där Quartzene® utmärker sig genom sina unika isoleringsegenskaper och sin hållbara tillverkningsprocess.

 

Ordern representerar ett stort steg framåt i samarbetet mellan Svenska Aerogel och Rayoung. Det visar tydligt att det arbete som lagts ner under åren nu ger konkreta resultat. Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk kommenterar:

”Detta är inte bara en enskild order, utan också ett viktigt bevis på hur man bygger affärer på våra marknader. Vi har sett ett flertal pilotordrar under våren, och alla dessa kundprojekt kommer att bidra till vår tillväxt allteftersom de mognar. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi innovativa lösningar inom termisk isolering, vilket skapar kundvärde och bygger för ytterligare framgångar i framtiden.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-06-13