Då Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – nu framgångsrikt avslutat nyemissonen är intresset stort att få veta mer om företagets verksamhet. Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under den inledande lanseringsfasen tagits emot mycket väl av marknaden och Svenska Aerogel utvecklas snabbt. För att ge en korrekt och en sammansatt information väljer Svenska Aerogel att publicera ett utdrag ut bolagets affärsplan.

– Marknaden har på kort tid fått upp ögonen för att vår produkt Quartzene inte bara halverar priset jämfört med ett likvärdigt aerogel-material. Dessutom utökas antalet användningsområden. Därför utvecklas bolaget i detta skede mycket snabbt. För att möta behovet av information väljer vi att publicera ett utdrag av vår uppdaterade affärsplan, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel arbetar inom tre affärsområden: Termisk isolering, Färg och Ytskikt samt Filtrering av gaser och vätskor. Samtliga tre områden bedöms ha en stor potential och ett flertal kundrelaterade projekt pågår inom respektive område, står det i affärsplanen, som går igenom var bolaget befinner sig i respektive område.

Svenska Aerogels nyemission som avslutades den 15 november blev övertecknad och beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 7,1 MSEK. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning. 

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42                anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef Svenska Aerogel, tel 070-001 94 61       stefan.kaiser@aerogel.se

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 24 november kl 08:00 CET.

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.