Svenska Aerogels distributör Krahn Italien har beställt 1 ton Quartzene[®] för en ny kunds räkning. Kunden är just nu i färd med att lansera en ny termiskt isolerande produkt inom segmentet Bygg & Fastighet, som innehåller Svenska Aerogels material.

 

Kunden har nyligen avslutat pilotfasen för produkten och påbörjar nu ramp up-fasen. Genom kommersialiseringsprocessen blir kunden redo att gå in i expansionsfasen, med avsikter att lägga en betydligt större order under första halvåret 2024.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel:

”Vi är glada över framstegen hos vår kund, som nu lanserar sin produkt på marknaden. Vårt framgångsrika samarbete med Krahn har visat nyttan med att ha värdeskapande distributörer med högkvalificerade tekniska säljare som möter kundernas krav. Detta bådar gott inför framtiden.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2023-11-15