Jordens matsvinn ska minskas med 50% 2030 enligt FN:s globala mål och kraven på producenterna att hitta lösningar ökar. Quartzene i filtreringslösningar är en innovation som direkt möter de ökade kraven som ställs på livsmedels- och förpackningsindustrin för att öka livslängden för frukt och grönt och därigenom minska svinnet. Svenska Aerogel med partners ska nu testa detta i verklig miljö i äppelodlingar i Österlen.

Quartzene kan skräddarsys för att filtrera oönskade ämnen i både vatten och luft. I luft handlar det t ex om filter som fångar den för frukt- och grönsaker så skadliga gasen etylen. Etylengas gör att frukt och grönt mognar snabbare och helt enkelt ruttnar, vilket orsakar stora kostnader för både industrin och oss konsumenter.

Forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) rekommenderar ökade krav på producenter och att Sverige ska formulera nationella mål som utgår från FN:S globala mål om jordens matsvinn 1] . Svenska Aerogel har ingått partnerskap med SLU och Äppelriket Österlen för att effektivt testa Quartzene i verklig miljö där stora mängder frukt lagras. Ett samverkansprojekt för hållbar utveckling som finansieras av SLU Alnarp 2].

         Vi strävar efter att hitta nya applikationer där Quartzene kommer till nytta och vi vet idag att Quartzene är ett effektivt filtermedium som kan anpassas för att fånga specifika oönskade molekyler i luften och kan därmed förlänga hållbarheten för frukt och grönt, Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.

Quartzene bidrar genom etylenfångsten till lösningar för att förlänga livslängden för frukt och grönt genom hela logistikkedjan, från förpackning och lagring där skörden sker via butik och slutgiltig förvaring i hemmet.

Tekniken med Quartzene som filtermediuma har genomgått omfattande tester från labmiljö till tester i nya filter i kylskåp under verkliga förhållanden. Ett av de företag som deltagit som partner i projektet är Arcelik, en av Europas största tillverkare av vitvaror, som har kommit långt i utvecklingen av filtermedia med Quartzene för etylenfångst i kylskåp. Det är en strategiskt viktig applikation för Svenska Aerogel. Utvecklingsarbetet med Quartzene som filtermedia har stärkt Svenska Aerogels IP med ytterligare två patent där ett är direkt riktat mot etylenfångst och det andra inriktat på absorption av formaldehyd.

Gävle 28 maj 2019. För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

[1] https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/5/sa-kan-sverige-minska-matsvinnet/

[2] Partnerskap SLU

Documents