Kapaciteten vid produktionsanläggningen i Gävle höjs nu betydligt och Svenska Aerogel är redo att möta den växande efterfrågan på Quartzene® från marknaden.  

Nya maskiner har installerats och produktionsprocessen har därmed ökat sin kapacitet från ca 3 ton/år upp till 25-50 ton/år, beroende på variant av Quartzene®.

Tidpunkten för detta är helt rätt i ett läge när ordervolymerna ökar samtidigt som den tidigare utrustningen nått sin maximala kapacitet. Fram till idag har produktionen hanterat mindre volymer och kunnat leverera Quartzene® till kunder för laboratorie-  och pilottester.  Med den nya utrustningen på plats säkerställer Svenska Aerogel leveranserna för den närmaste framtiden. Produktionsprocessen är mycket flexibel och detta är ännu ett steg framåt i uppbyggnaden av en fullskalig processanläggning i Gävle.

”Ökningen just nu hänger mycket samman med vår pågående kampanj ”Isolerande Färg&Ytskikt”. Vi jobbar intensivt i utvecklingsprojekt tillsammans med partners där Quartzene® används för sin isolerande egenskap i färg- och ytskiktsprodukter. Ett flertal positiva tekniska resultat har redovisats och volymerna för testmaterial ökar stadigt sedan en tid. Det känns bra att vi lyckats anpassa produktionen och kan tillverka Quartzene® i en högre takt nu och vi räknar med större beställningar.” Anders Lundström, VD Svenska Aerogel

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel har nyligen introducerats på Nasdaq First North. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Besök  aerogel.se för ytterligare information eller kontakta: 

Anders Lundström, VD Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42, anders.lundstrom@aerogel.se 

 Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande den 6 Mars 2017 kl 08:00 CET. 

Documents