Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har inom affärsområdet Färg och Ytskikt uppnått positiva resultat för bättre tryckbarhet för olika produkter. Utveckling och förbättring inom flera användningsområden har skett tillsammans med kunder. Två av de kunddrivna projekten är på väg in i pilotprojekt och fullskaletester. 

– Det är glädjande att vi ser ytterligare tillämpningar inom affärsområdet Färg och Ytskikt. Det finns en stor potential inom tryckbarhet och vi ser ett flertal områden där möjligheten att sälja betydande mängder Quartzene finns, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Inom papper, kartong, fiberprodukter (laminatgolv, möbler), klinker och kakel används olika trycktekniker för att uppnå önskad ytfinish. När Svenska Aerogels patenterade material Quartzene tillförs vid tryckningen så ökar vid flera fall tryckskärpan avsevärt.

Ett antal projekt pågår med olika kunder och i dagsläget är det två världsomspännande företag som har nått positiva resultat inom sina högvolymområden. Inom snar framtid beräknas pilot och fullskaletester startas.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, 070 656 8042, anders.lundstrom@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat nästa generation av materialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

Gävle 2018-11-07

Documents