Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – bildar ett vetenskapligt råd – en så kallad Advisory Committee. Syftet är att arbeta med kunskapsöverföring från akademisk forskning till näringslivet. Rådet består av professor Lars O. Österlund, professor Bradley F. Chmelka och professor emeritus Christer Sjöström.

”Vi är stolta över att tillkännage kommittémedlemmarna. Svenska Aerogel har en stark grund i samarbeten med gränsöverskridande akademisk forskning och utveckling. Vi fokuserar på nano- och mesoporösa material och deras möjligheter att förbättra och utveckla affärsmässiga produkttekniker inom olika industrisektorer till nytta för vårt samhälle”, säger professor emeritus Christer Sjöström, Svenska Aerogels FoU-chef.

Medlemmarna i vetenskapliga rådet:

Professor Lars O. Österlund

Lars är professor i fasta tillståndets fysik med specialisering inom miljövetenskap och teknik, Dep. Of Engineering Sciences, Ångström Laboratorium, Uppsala universitet. Med doktorsexamen 1997 i fysik vid Chalmers har han tjänstgjort som forskningsdirektör vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och som professor vid olika universitet i främst Danmark och Sverige.

Professor Bradley F. Chmelka

Brad tog sin doktorsexamen i kemiteknik vid University of California, Berkeley 1990. Han gjorde doktorsforskning inom kemi vid UC-Berkeley och i polymerfysik vid Max Planck-institutet i Mainz, Tyskland. Han är för närvarande Distinguished Professor vid Institutionen för Kemiteknik vid University of California, Santa Barbara. Brad är medlem av Kungliga Vetenskapsakademien.

Professor emeritus Christer Sjöström ska som chef för FoU på Svenska Aerogel samordna arbetet och förankra resultatet i företaget och marknadsarbetet.

För ytterligare information kontakta:
Christer Sjöström, chef FoU Svenska Aerogel 070-546 5916  

Christer.sjöström@aerogel.se

www.aerogel.se

Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation av materialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom vd Anders Lundströms försorg, för offentliggörande kl 08:00(CET) den 11 juni 2018.

Documents