Svenska Aerogel AB (publ) – listat på Nasdaq First North – har implementerat ett besparingsprogram som på årsbasis innebär att kostnaderna sänks med 2 MSEK. En del av programmet innebär att den likviditetsgaranti som bolaget haft genom Pareto Securities AB sägs upp.

– Svenska Aerogel är i en fas där vi både måste bromsa och gasa samtidigt. Därför har vi gjort en översyn av samtliga kostnader och skurit bort det som inte är nödvändigt för en snabb expansion av försäljningsaktiviteter och produktion, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.

En del i besparingsprogrammet medför att Svenska Aeogel avslutar den likviditetsgaranti som levererats av Pareto Securities AB. Sista handelsdag med likviditetsgaranti är den 26 mars 2019. Styrelsen utvärderar löpande om behov av en likviditetsgarant finns eller uppkommer.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 26 februari 2019 kl.10:00 CET

Documents