Svenska Aerogel 2.0 den nya affärsplanen tar kraft ur plattformen där bolaget är kvalificerat som industriell partner. Nu riktar bolaget resurser på utvalda kundsegment med höga volymkrav och en snabbare inbrytning på marknaden.

Svenska Aerogel har nått en position där investeringar i produktionskapacitet, kompetens och global säljstyrka kvalificerar bolaget som industriell partner. Den nya affärsplanen Svenska Aerogel 2.0 visar riktningen framåt i kundsegmenten:

  • Transport
  • Processindustri
  • Massa- och pappersindustri
  • Fastighets- och byggindustri

Inom dessa segment ger Quartzene avgörande effekter i olika slutprodukter, t ex isolering mot värme, kyla, ljud, eld samt filtrering. -Vi har ett skarpt fokus på utvalda applikationer inom kundsegmenten. Målet är snabb kommersialisering och störst värde för kunden, förklarar Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.

Idag visar marknadsanalyser att efterfrågan är större än tillgänglig kapacitet inom dessa kundsegment och tillväxtpotentialen för Quartzene är stor. Svenska Aerogel erbjuder en kostnadseffektiv lösning för utveckling av hållbara produkter i volymkrävande industrier.

Läs mer om affärsplanen https://www.aerogel.se/om-oss/affarsmodell-och-strategi/

och marknadspotentialen: https://www.aerogel.se/marknad/marknadssegment/

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.  Gävle 17 november 2020.

Documents