– Vi är väl positionerade för att ge våra kunder rätt förutsättningar och support globalt för att få maximal effekt av Quarzene, säger Marco Mayor Sales Director Svenska Aerogel. Vi har just nu 12 distributörer över hela världen som ger oss tillträde till industrier med stor potential för vårt material Quartzene.

ResChem TechnologiesPty Ltd, Australia och Nya Zeeland aktivt sedan 2007 med stark regional närvaro med produkter som används bl a inom bygg-och fastighet och av färg- och ytskiktstillverkare. ResChem erbjuder teknisk kompetens och deltar aktivt i kundprojekt för att utveckla unika lösningar. Det är främst Quartzenes isolerande förmåga som efterfrågas för att tillgodose marknadens behov av nya tunnare, lättare och effektivare skydd mot både solvärme och kyla.

VariaChem täcker Ungern, Bulgarien och Rumänien. Grundades 1994 med verksamhet inom bygg & fastighet, färg- och processindustri. Efterfrågan av innovativa lösningar inom termisk isolering har ökat signifikant i dessa områden. En fördel med Quartzene-lösningar är att isoleringen påförs i tunna skikt jämfört med traditionell isolering. Det betyder att även historiskt skyddade byggnader kan klimatrenoveras. Det är aktuellt inte minst i Europa där stora satsningar görs för att energieffektivisera existerande byggnader. (läs mer:  https://www.aerogel.se/marknad/marknadssegment/bygg-&-fastighet/)

Avtalen är direkta resultat på Svenska Aerogels satsning att utöka försäljningsnätverket.  Samarbetena startar omgående och flera av deras respektive kunder har nu påbörjat utvärderingen av Quartzene.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se  08-528 003 99. Gävle 23 juni 2021