Bolagsverket har den den 8 maj registrerat Svenska Aerogels företrädesemission vilket innebär att handeln i Svenska Aerogel Holding BTA stoppas med sista handelsdag 2019-05-14. Omvandling till aktier sker 2019-05-16 och de nya aktierna finns på vp-konto 2019-05-20.

Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 26 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 105 %.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 17 863 203 och uppgår nu till 44 658 008. Aktiekapitalet ökar med 893 160,15 SEK och uppgår till 2 232 900,40 SEK.

Rådgivare i emissionen

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Törngren Magnell KB har agerat legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB har varit emissionsinstitut.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08:00 CEST.

Documents