Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – har på kort tid stärkt både styrelse och ledning för att skapa bästa förutsättningar för en fortsatt snabb expansion. Den senaste rekryteringen är Nestor Wallberg, som ingår i bolagets ledningsgrupp och ansvarar för att bygga upp en storskalig produktion av bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene®.

– Svenska Aerogel är i en fas där vi i snabb takt utvecklas från att vara ett utvecklingsbolag till att gå in en kommersiell fas. Något som kräver ökad fokus på försäljning och tillverkning för att på bästa sätt tillvara ta de stora globala intresse som finns för vår marknadsledande version av aerogel – Quartzene®. Här fyller Nestor Wallberg en nyckelfunktion, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Nu består styrelsen av två erfarna personer av internationella affärer och processindustri (tidigare ledamoten Peter Sandberg och tillträdande Erik Olsson) och Mårten Hellberg som driver ett snabbväxande företag inom kemisektorn. Dessa tre externa styrelseledamöter kompletterar varandra och ger god kompetensgrund för Svenska Aerogels tillväxt, säger Christer Sjöström, styrelseordförande för Svenska Aerogel.

Styrelse har förstärkts av:

Mårten Hellberg som är medgrundare och vd för Nasdaq First North-listade material- och kemitekniska bolaget OrganoClick AB.

Erik Olsson har betydande erfarenhet av från svensk och internationell skogs- och massaindustri. Arbetar i dag som rådgivare till ledningar och styrelser.

Den operativa ledningen har förstärkts av:

Roland Ek, som produktchef. En av hans uppgifter blir att arbeta med marknadsföring och försäljning av bolagets patenterade material Quartzene®.

Nestor Wallberg som blir ansvarig för att att bygga upp en storskalig produktion av Quartzene®. Han har haft motsvarande positioner på bolag som Sandvik och Ericsson.

Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation av materialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel Holding AB 070-656 8042 anders.lundstrom@aerogel.se

Christer Sjöström, styrelseordförande Svenska Aerogel Holding AB, 070-546 5916 christer.sjostrom@aerogel.se

www.aerogel.se

Informationen lämnades, genom vd Anders Lundströms försorg, för offentliggörande kl 08:00 (CET) den 20 juni 2018.

Documents