Svenska Aerogel Holding AB sammanfattar affärsläget inför bolagets årliga distributörsmöte. Aktiviteten är fortsatt hög och trenden visar större ordervolymer och expansioner i både kundapplikationer och geografiska marknader.

Svenska Aerogels håller ett event nästa vecka för sina femton distributörer från hela världen för att uppdatera om nya applikationer och proof of concept från bolaget.

Marco Mayor, säljchef: – Intresset för brandskyddsfärger och anti kondensation är stort och flera intressanta resultat kommer att redovisas utöver de framgångar vi har haft för Cool roof och termisk isolerande färg / puts.   

Våra distributörer har jobbat mycket bra under 2021 och skapat nya kunder och möjligheter för Quartzene i nya applikationer.  Flera kunder, både från distributörsidan och direkta kunder, är nu i uppskalningsfasen och flera mindre order från dessa kunder har mottagits för att förbereda produktionstester.  

Vi har även kommit i gång med samarbeten med kunder för nya applikationer såsom värmeavledningspapper för fordonsbatterier och PIR Isoleringspaneler. Applikationer som efterfrågas inom segmenten transport och bygg&fastighet. Det är snabbväxande marknader där efterfrågan drivs av behovet att skapa hållbara lösningar, förbättra prestanda och livslängd i slutprodukterna.

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2021-12-09.

Documents