Svenska Aerogel Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommuniké för 2021 och delårsrapport för okt-dec 2021 då rapporteringen är färdigställd tidigare än beräknat.

Ny tidpunkt för publicering är onsdag 16 februari 2022, ca kl 16. Tidigare aviserad tidpunkt var fredagen den 18 februari 2022.  

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. 

Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2022-02-11.