Per Nordberg, styrelseordförande i Svenska Aerogel Holding AB har förvärvat 100 000 aktier i Svenska Aerogel Holding AB.

Förvärvet av aktierna gjordes den 8 december 2021 till en genomsnittlig kurs om SEK 0,46. Per Nordberg äger sedan tidigare 56 197 aktier i bolaget. Affären skedde i den löpande handeln på Nasdaq First North.

Per Nordberg, styrelseordförande Svenska Aerogel:  

 – Som ordförande i bolaget sedan 2019, ser jag att bolaget befinner sig i en mycket intressant utvecklingsfas.  Med stark distributionsbas och hög produktionskapacitet kan Svenska Aerogel intensifiera sina marknadsinsatser.

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2021-12-09.