Svenska Aerogel Holding AB (Publ) beräknar att den första storskaliga produktionslinan i Gävle – Master Pilot Plant 2019 kommer att vara startklar för tester i slutet av oktober. Nästa steg blir att utvärdera teknik och kvalitet, verifiera mot recept samt säkra att alla miljökrav uppfylls. Hela anläggningen kommer att testas i ett SAT (Site Acceptance Test) innan anläggningen driftsätts i skarpt läge mot kund.

Det här är ett viktigt steg för bolaget och vi ser fram emot givande och viktiga diskussioner med potentiella partners och kunder den närmaste tiden. Vi har en nära dialog och de följer våra framsteg med stort intresse. Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.

Den första industriella produktionen av Quartzene är snart igång. Det är ett avgörande steg för Svenska Aerogel som kommer att kunna erbjuda betydligt större volymer till globala industrier. Den sista pusselbiten levererades till fabriken i slutet på förra månaden och montage, mekanik och elinstallationer kunde då slutföras för att koppla ihop alla enheter i ett nytt styrsystem. Parallellt med detta har nya och utökade order hanterats i ursprunglig utrustning i fabriken.

Produktionschef Nestor Wallberg förklarar läget: ”Vi är mycket nöjda med att målet nu är så nära. Vi bygger något som ingen annan någonsin gjort och hela processen är unik. Det betyder förstås en rejäl portion med utmaningar och det är oerhört spännande för alla inblandade att få vara med om detta. Samtidigt producerar vi maximalt i den ursprungliga delen av fabriken och levererar utan dröjsmål. Det visar verkligen att det finns ett stort engagemang hos alla inblandade.”

Produktionen av Quartzene har under hela uppbyggnaden av MPP 2019 pågått parallellt i befintlig anläggning och kommer med den nya linans ökade kapacitet att nå betydligt större volymer. MPP 2019 är den första av fyra planerade tillverkningsmoduler som skalar upp kapaciteten. Fullt utbyggd kommer den unika anläggningen i Gävle att kunna producera 1000 ton/år.

Investeringen i fabriken skapar möjlighet att tillmötesgå de ökade volymkrav som Svenska Aerogels kunder och återförsäljare förväntas komma med. Svenska Aerogel levererar Quartzene till industrier som använder materialet som en tillsats i egna produkter i syfte att bl a nå effektiva isolerande egenskaper. Tillverkande industrier söker lösningar för att kunna erbjuda slutprodukter som bidrar till energibesparingar, mindre materialförbrukning och bättre prestanda. Det handlar om helt nya eller förbättrade produkter som isolerar effektivt, renar och filtrerar. Här uppmärksammas Quartzene som tillför de egenskaper som krävs för att lyckas med hållbara lösningar i industriella tillämpningar.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Gävle 2 okt 2019.

Documents