Svenska Aerogel säkrar långsiktigt lån om 10 MSEK med mycket bra villkor från en affärsbank för att finansiera fortsatt verksamhet. Syftet är även att ersätta tillfälligt lån som upptagits i samband med investeringarna i nya fabrikslinan i Gävle.

Det är en långsiktig, trygg finansiering från en av storbankerna som samarbetat med Svenska Aerogel i många år. Syftet är att ge Svenska Aerogel en säkrare balans och möjlighet att intensifiera marknadsföring och försäljning av Quartzene med start omgående.

En företrädesemission pågår med teckningsperiod 28 januari 11 feb som beräknas ge Svenska Aerogel ytterligare 50 MSEK för den fortsatta expansionen. Information om emissionen finns på  www.aerogel.se samt på Eminova Fondkommissions webbplats www.eminova.se. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar Quartzene® – ett material som kan komma att revolutionera världen med hållbara lösningar för bland annat isolering, ren luft och rent vatten. Quartzene är ett patenterat material som tillverkas vid en unik processanläggning i Gävle. Tillsammans med kunder runt om i världen arbetar Svenska Aerogel för utveckling helt nya och förbättrade produkter inom flera olika applikationer där Quartzene är den avgörande tillsatsen. Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Utöver besparingar i kostnader så blir resultatet produkter som klarar de allt ökade kraven vi alla ställer för ett hållbart samhälle. Det handlar om bland annat extremt god isoleringsförmåga, skydd mot brand, filtrering av oönskade ämnen i luft och vatten. Svenska Aerogels kunder är tillverkande industrier med hög ambition att utveckla förbättrade framtida produkter med innovativ nanoteknik. Det handlar om industrier som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och de finns globalt inom alla branscher.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.  Gävle 31 januari 2020.

Documents