Svenska Aerogel Holding AB (publ) visar i Bokslutskommunikén för 2021 en stark tillväxt där nettoomsättningen ökat med 142%, Vd Tor Einar Norbakk intervjuas om affärsläget just nu i video som publiceras idag.

Vår strategi är rätt och vi är säkra på att snöbollen har börjat rulla. Vi vet att vår produkt fungerar och vilka kunder som har möjlighet att nyttja den optimalt.  De större kunder vi jobbar med matchar vår strategi och de finns i samtliga faser i affärscykeln, från utveckling till att närma sig expansion. Nu är det viktigt att vi är uthålliga och fortsätter enligt plan, säger Tor Einar Norbakk vd Svenska Aerogel och berättar i förbifarten om en ny order på 1,5 ton Quartzene som kom i dagarna.

Se hela intervjun här och lyssna på vad Tor Einar Norbakk svarar på följande frågor:

– Vad ligger bakom tillväxten med 142%

– Var finns kunderna?

– Vad krävs för att kunden ska ta sig från utveckling till kommersialisering?

– Fokus 2022?

– Varför ska man investera i Svenska Aerogel?

Länk till video: https://www.aerogel.se/investerare-media/intressant-om-oss/affarslaget-mars-2022-vd-intervjuas/

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2022-03-09

Documents