Optionsrätter i Svenska Aerogel Holding AB upptas from 22 januari 2021 till handel på Nasdaq First North Growth Market. Tre serier av optioner erbjuds som ger rätt att teckna nya aktier i tre olika perioder under året.

Svenska Aerogel Holding AB avslutade i december 2020 en företrädesemission omfattande units, där varje unit bestod av vardera 3 aktier och 3 teckningsoptioner. Intresset från aktieägarna var mycket stort och emissionen övertecknades med över 300%. Handel i teckningsoptionerna inleds idag den 22 januari på Nasdaq First North. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att under respektive period 2021 teckna en ny aktie för varje option till en teckningskurs som beskrivs i villkoren nedan.

SVENSKA AEROGEL TO 1 210327 Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Svenska Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till och med den 27 mars 2021. ISIN-kod SE0015194113.

SVENSKA AEROGEL AB TO 2 210626  – Villkor för teckningsoptioner av serie TO2

En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 1 juni 2021 till och med den 12 juni 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Svenska Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 juni 2021 till och med den 26 juni 2021. ISIN-kod SE0015194121.

SVENSKA AEROGEL AB TO 3 210925 – Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 31 augusti 2021 till och med den 11 september 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Svenska Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 september 2021 till och med den 25 september 2021. ISIN-kod SE0015194139.

Fullständiga villkor: https://www.aerogel.se/investerare-media/aktien/teckningsoptioner-villkor/

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se, 08-528 003 99.  Gävle 22 januari 2021, 08:00.

Documents