Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av 596 382 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 596 382 och aktiekapitalet att öka med 29 819,10 SEK. Teckningskursen är satt till 1,66 SEK per aktie.

– Vi tackar garanterna för förtroendet att välja aktier i Svenska Aerogel som ersättning för garantiåtagandet i emissionen . Det minskar de totala kostnaderna för genomförandet med ca 1 MSEK, kommenterar Vd Tor Einar Norbakk.

För ytterligare information, kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Email: toreinar.norbakk@aerogel.se

Tel: 070-616 08 67

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 15:45 CEST.

Documents