Den 13 december 2021 blev Svenska Aerogel certifierade enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem blir alltmer ett krav från marknaden. För att leva upp till våra kunders, leverantörers och anställdas förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Svenska Aerogel nu ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015.

”Certifieringen av vår verksamhet är ett mycket viktigt steg för Svenska Aerogel att bli mer accepterad och skapa mer affärer på marknaden,” säger Nestor Wallberg, Produktionschef på Svenska Aerogel. “Det visar för kunderna att vi konsekvent uppfyller deras krav och förväntningar på ett så effektivt sätt som möjligt.”

Standarden kommer att vara helt integrerad i Svenska Aerogels ledningsprocesser och bidra till att vidareutveckla Svenska Aerogel och dess kunderbjudande.

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2021-12-14.