Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 februari 2020 att styrelsen för Bolaget beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av aktier till garanterna av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Med anledning av hinder vid registreringen av beslutet den 14 februari 2020 har vissa garanter valt att istället få sin ersättning i kontanter. [De garanter som får sin ersättning i kontanter har istället för avsikt att investera ersättningen i Bolagets aktier på marknaden.]

Styrelsen har därmed idag beslutat, med stöd av ovan nämnda bemyndigande, om en riktad emission av 491 565 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare som ersätter styrelsens beslut om emission den 14 februari 2020. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 491 565 och aktiekapitalet att öka med 24 578,25 SEK.

För ytterligare information, kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Email: toreinar.norbakk@aerogel.se

Tel: 070-616 08 67

aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 003 99.  Gävle 2020-03-20

Documents