Svenska Aerogel Holding AB (Svenska Aerogel) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 20 december 2016. Efter att ha varit ett forsknings- och utvecklingsföretag tar nu Svenska Aerogel steget till att bli ett kommersiellt bolag med efterfrågade och konkurrenskraftiga produkter. Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene® ett material som produceras med en flexibel, […]

Svenska Aerogel Holding AB (Svenska Aerogel) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 20 december 2016. Efter att ha varit ett forsknings- och utvecklingsföretag tar nu Svenska Aerogel steget till att bli ett kommersiellt bolag med efterfrågade och konkurrenskraftiga produkter.

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene® ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Metoden skiljer sig väsentligt från traditionell tillverkning av aerogel och kostnadsbesparingarna öppnar upp för nya stora användningsområden. Quartzene® kommer initialt främst att utvecklas inom tre områden:

  • ISOLERING
  • FÄRG OCH YTSKIKT
  • FILTRERING AV VÄTSKOR OCH GASER

Svenska Aerogels strategi bygger på att i nära samarbete med industriella samarbetspartners utveckla nya applikationer där Quartzene® mångsidiga egenskaper och låga produktionskostnad möjliggör industriell produktion. Svenska Aerogel kan antingen tillverka Quartzene® till kund som använder materialet i egna produkter och sedan säljer eller distribuerar det vidare till sina slutkunder. Alternativt kan Svenska Aerogel licensiera produktionstekniken till kunden.

Svenska Aerogel har klassats som en Climate Solver av Världsnaturfonden VWF för sin potential att dramatiskt påverka den totala isoleringsmarknaden och bidra till globala energibesparingar och minskning av CO2 utsläpp.

” Det är extra spännande för ett innovativt materialtekniskt företag att vara bland de främsta i världen med ett material som kan komma att användas i mångmiljardindustrier – och samtidigt hjälpa till att skapa en hållbar värld” säger VD Anders Lundström.

Bolagsbeskrivningen, som inför listningen godkänts av Nasdaq, finns fr om idag tillgänglig på Svenska Aerogels hemsida. www.aerogel.se.

Svenska Aerogel Holding AB kommer att handlas under kortnamnet AERO. ISIN kod för aktien: SE0008212161. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA Sweden AB och likviditetsgarant är Pareto Securities.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på: www.aerogel.se

 
För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, VD Svenska Aerogel Holding AB

+46 (0)70 656 8042