Bolaget rustar för tillväxt och implementerar nytt affärssystem för att effektivisera processer och därmed öka lönsamheten i bolaget. Den 1 juni gick Svenska Aerogel live med det nya ERP-systemet (Monitor) som på ett mer effektivt och kundanpassat sätt kommer att stödja den vardagliga hanteringen av bl a kundorder, fakturering, inköp, produktionsstyrning och lagerhantering.

– Vi är nu i den fas där vi behöver koppla samman alla processer i ett gemensamt verktyg för att vara effektiva och konkurrenskraftiga. Alla i organisationen är förberedda och vi är glada över att ha systemet i drift, säger Olof Esgård, CFO Svenska Aerogel. Bild: Johan Gelin, Monitor överlämnar affärssystemet till Olof Esgård, CFO Svenska Aerogel. 

Svenska Aerogel Holding AB har en tydlig affärsplan som grund för den förväntade tillväxtresan. Marknadssegment och kunder är tydligt definierade. Produktionen är utbyggd för att hantera större volymer och under 2020 har nya distributörer och extern expertis knutits till verksamheten. Implementering av affärssystem, pågående förberedelser för ISO-certifiering och utökad kompetens är andra viktiga element i affärsplanen som bidrar till framgång. Läs mer om affärsplanen Svenska Aerogel 2.0 här : https://www.aerogel.se/om-oss/affarsmodell-och-strategi/

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Gävle 1 juni 2021

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se  08-528 003 99.

För ytterligare information kontakta:Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.seGävle 1 juni 2021

Documents