Återigen har Svenska Aerogel mottagit en pilotorder, denna gång på 360 kg Quartzene[®] till en europeisk tillverkare av isoleringsmaterial. Svenska Aerogel, som nyligen tillkännagav pilotordrar till två andra kunder, fortsätter därmed trenden av större kundprojekt som går in i pilotfasen.

 

Efter positiva resultat i laboratorietester, där Quartzene® inkorporerades i deras avancerade isoleringsmaterial, är kunden nu redo att verifiera resultaten i produktionsmiljö. För detta krävs en mycket större volym jämfört med laboratorietesterna. Pilotordern är ett viktigt steg mot en permanent användning av Svenska Aerogels material i kundens applikation.

 

Svenska Aerogel har tidigare berättat att typiska pilotordrar ligger mellan 50–150 kg. De pilotordrar som har kommit från olika kunder under våren 2024 har alla varit betydligt större än det vanliga spannet, vilket visar kundernas stora produktionsapparat.

 

”Raden av större pilotordrar bäddar för framtida tillväxt. Att våra senaste ordrar kommer från olika industrier bekräftar den breda potentialen för Quartzene®. Just denna kundapplikation riktar sig mer mot konsumentmarknaden, till skillnad från våra typiska kundsegment. Detta visar tydligt materialets mångsidighet. Dessutom är pilotordern stor, vilket tyder på betydande kommande volymer”, säger Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-06-11