Nasdaq First North listade Svenska Aerogel förstärker ledningsgruppen med Roland Ek som blir produktchef. En av hans uppgifter blir att arbeta med marknadsföringen av bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene som har fler användningsområden till halva kostnaden mot traditionella aerogeler.

Intresset för vårt material är mycket stort med bland annat 150 tillverkare och distributörer som befinner sig i en tidig försäljningsfas av Quartzene. Det behövs stöd för att ta tillvara det stora intresset och att ta dessa in i en kommersiell fas. Detta har Roland Ek en perfekt bakgrund för att lyckas med, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Roland Ek har betydande erfarenhter från ledande befattningar inom kemibranchen , bland annat genom internationell affärsutveckling inom Beckers. Senast var han vd för speciakemiföretaget Eradur AB. 

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel 070-656 8042

anders.lundstrom@aerogel.se, www.aerogel.se

Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation av supermaterialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom vd Anders Lundströms försorg, för offentliggörande kl 10:00 (CET) den 4 april 2018.

Documents