En återkommande europeisk kund har lagt ännu en order på 2,2 ton Quartzene[®], vilket innebär att den upprepar sin största order. Genom den nya ordern blir det klart att kunden har beställt 44 % mer av Svenska Aerogels material under 2023 jämfört med 2022. Kunden är verksam inom Bygg & Fastighet, en industri som haft ett utmanande år. Ordern tyder dock på en förbättring för kunden, vars produkt är utmärkt för energirenoveringar i byggnader.

En bild som visar inomhus, Paketeringsmaterial, lager, kartong

Automatiskt genererad beskrivning

 

Den nya ordern på 2,2 ton och kundens volymökning jämfört med föregående år visar återigen att Quartzene® tillför stort värde i kundens produkt. Den fortsatta efterfrågan av materialet är särskilt lovande med tanke på osäkerheten inom byggbranschen det senaste året. På grund av det rådande världsläget, med både krig och lågkonjunktur, har bygginvesteringar minskat på många håll.

 

Svenska Aerogel har märkt av osäkerheten i branschen då Bygg & Fastighet är ett av bolagets prioriterade kundsegment. Nu ser dock bolaget att läget för dess bygg- och fastighetskunder börjar förbättras.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel:

”Både denna och vår föregående order är från kunder inom Bygg & Fastighet. Kundernas produkter är utmärkta för energirenovering – ett aktuellt ämne i Europa för att reducera energianvändningen i existerande fastighetsbestånd. Framtiden ser mycket ljus ut för båda kunder.”

 

Kunden befinner sig i expansionsfas och är välpositionerad på marknaden för energirenoveringar. Svenska Aerogel väntar sig därför att kunden växer ytterligare under 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2023-11-22