Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har fått en första mindre order från den globala färgtillverkaren nC Surface Technology. Bolaget har beslutat att Svenska Aerogels lösning Quartzene ska tillsättas i bolagets samtliga färgsystem och lanserar nu färgen till sina kunder. nC Technologys uppskattar en förbrukning av Quartzene till ett värde av ca 150 Mkr/år vid en lyckad lansering.

nC Surface Technology med bas i Tyskland och Holland specialiserar sig på färg- och ytskiktslösningar inom tillverkningsindustri och marina verksamheter. Bolaget inledde pilotstudier och tester av Quartzene i färg under mars/april i år och har nått mycket goda resultat med Svenska Aerogels lösning.

– Vi är entusiastiska över hur fort och smidigt det gått för nC Surface Technology att inkludera Quartzene i sina specialfärger. Att bolaget dessutom beslutat att tillsätta vår aerogel-lösning i samtliga sina färger visar hur effektivt och konkurrenskraftigt vårt material är, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Med den nu lagda ordern ska nC Surface Technology genomföra ett antal större verifieringar hos sina kunder. Bolaget har utöver utmärkta termiska isolerande egenskaperna kunnat se mycket god akustisk isolerförmåga och starkt brandskyddande egenskaper i färgerna.

www.ncsurfacetechnology.com

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42               anders.lundstrom@aerogel.se

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Ovanstående information är information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:02 (CET) den 8 december 2017.

Documents